注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛宁夏路小学2011级1班

做最好的自己,创最好的班级

 
 
 

日志

 
 

语文学科五年级上学期“看拼音写汉字”练习(3-4单元)  

2015-12-16 08:54:56|  分类: 语文 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

máo dùn     ruì lì     bī zhē   chǔ guó   qiáng bì   téng kōng

           

lǐ mào    tuī qiāo    gāo shàng   mǎi mài    tuǒ tiē    shén yùn

           

chuǎng jìn   máo  lǘ    chén shuì   jiǎo  jié    jiē  dào    kuān shù

           

mǎng zhuàng  cù yōng    zhēn zhuó    bì ràng   qǐ méng   yào wán

           

hào  yuè dāng kōng      zhāng kǒu  jiē shé      làn  yú chōng shù

         

qǐ pàn     pú  tao     chán zuǐ     suān tián    hú  li    shuǒ huǎng

            

huà  lóng diǎn jīng       wēi  bī     jiē  jì     zhōu xuán   níng wàng

            

jìng zhòng   fèn  biàn    yí  guàn   jiè  xīn    wū  yè    quán dǎng

           

shǔ  yú   xiāng gǎng    hǎi jiāng    ài   dài   piān zhāng   zhǎn xīn

           

tòng dào     mín zú       qī   zi    liǎn páng    bìng mó   xié  dài

             

jīng  tàn  bù  yǐ        yùn  fù     dé   zhī    zāi  nàn   rén  cí

             

pò  bù   jí  dài    jiān zhà  tān  lán   shù yǐng  pó suō    zāo  yù

     

jīng huāng shī  cuò   bēn  téng  bù  xī     bō fān  làng yǒng  hóu long

      

 

 

  评论这张
 
阅读(58)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018